بایگانی برچسب: FLDS

Keep Sweet on Netflix: چه اتفاقی برای وارن جفز و FLDS افتاد؟

به گزارش سرویس اخبار فناوری رسانه رادیو فناوری ، اگر به تازگی تماشای آن را تمام کرده اید مستند نتفلیکس، شیرین نگه دارید: دعا کنید و اطاعت کنید، از وارن جفز و کلیسای بنیادگرای عیسی مسیح مقدسین آخرالزمان آگاه خواهید شد. شما همچنین از جنایات وحشتناکی که توسط بازیکنان اصلی …

توضیحات بیشتر »

Keep Sweet on Netflix: بعد از وارن جفز و FLDS چه اتفاقی افتاد؟

به گزارش سرویس اخبار فناوری رسانه رادیو فناوری ، فقط تماشای آن تمام شد مستند نتفلیکس، شیرین نگه دارید: دعا و اطاعت کنید؟ پس بدون شک از وارن جفز و کلیسای بنیادگرایانه عیسی مسیح مقدسین آخرالزمان آگاه خواهید شد. شما همچنین از جنایات وحشتناکی که توسط بازیکنان اصلی سریال انجام …

توضیحات بیشتر »

Keep Sweet on Netflix: چه اتفاقی برای وارن جفز و FLDS افتاد؟

به گزارش سرویس اخبار فناوری رسانه رادیو فناوری ، اگر به تازگی تماشای جدیدترین ها را تمام کرده اید مستند نتفلیکسشیرین نگه دارید: دعا کنید و اطاعت کنید، از وارن جفز، کلیسای بنیادگرایانه عیسی مسیح مقدسین آخرالزمان، و تجاوز جنسی گسترده به زنان زیر سن قانونی که مجبور به ازدواج …

توضیحات بیشتر »